«Powrót

Komunikat dot. rachunków bankowych i Centrum Rozliczeń

Komunikat dot. rachunków bankowych i Centrum Rozliczeń

Komunikat dot. rachunków bankowych i Centrum Rozliczeń

W związku z konsolidacją służby celnej i skarbowej, Izba Celna w Białymstoku informuje, iż nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych Centrum Rozliczeń, zmienia się właściciel rachunku, którym od 01 marca 2017 r. będzie Urząd Skarbowy w Nowym Targu.