Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Izby Celnej w Krakowie:

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń (zgodnie z w/w projektem z dnia 27 sierpnia 2015 r.),
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • opłata paliwowa


  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych - 
  konta Izby Celnej w Białymstoku


  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • egzekucja,
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Celnej w Białymstoku,
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

  95 1010 1049 0004 8822 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 95 1010 1049 0004 8822 3100 0000

   

  • zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym (§19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 09 września 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Dz. U. z 2015 r., poz. 1542).

  48 1010 1049 0004 8822 3000 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 48 1010 1049 0004 8822 3000 0000

   

  • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych, służących działalności socjalnej w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych

  18 1010 1049 0004 8818 9110 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 18 1010 1049 0004 8818 9110 0000

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

  84 1010 1049 0004 8813 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1049 0004 8813 9120 0000

  • opłata skarbowa
   Urząd Miasta Białystok

   26 1240 5211 1111 0010 3553 3132


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

  • opłata skarbowa
   Urząd Miasta Suwałki

  22 1240 5211 1111 0000 4921 9744


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

  • opłata skarbowa
   Urząd Miasta Łomża

  66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb celnych są dostępne na ich stronach internetowych (linki poniżej).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 13.04.2015 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2017 10:37
  Autor: Maciej Czarnecki Osoba publikująca: Maciej Czarnecki Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian