Zbędne składniki majątku

  Zbędne składniki majątku

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) za zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego należy uznać w szczególności składniki, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki/komórki, lub które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, niemożliwość użycia sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, lub które posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową, lub które są technicznie przestarzałe.

  • Komisja powołana Decyzją Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku dokonuje oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego powierzonego Dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku i na jej podstawie przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.
  • Z dokonanej oceny składników majątku ruchomego Zespół sporządza protokół do którego załącza wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku zawierający ich ceny rynkowe wraz z wnioskiem zawierającym propozycję zagospodarowania tych składników tj: sprzedaży, nieodpłatnego przekazania innej jednostce, darowizny lub zniszczenia.
  • Przewodniczący Komisji przedkłada protokół wraz z wnioskiem do akceptacji dyrektorowi Izby Celnej w Białymstoku
  • Zaakceptowany przez dyrektora Izby Celnej w Białymstoku protokół przewodniczący komisji przekazuje do dalszego prowadzenia sprawy naczelnikowi Wydziału Logistyki, który prowadząc sprawę ściśle przestrzega zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz.U.Nr 114, poz 761).

  Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku określił decyzją nr 45/2011 z dnia 26 maja 2011 r. tryb postępowania w Izbie Celnej i podległych urzędach celnych ze składnikami majątku ruchomego uznanymi za zbędne lub zużyte.


   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 11:51 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2016 11:15
  Autor: Czesław Słyż Osoba publikująca: Maciej Czarnecki Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian