Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  Izba Celna w Białymstoku dokonuje zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.), która to szczegółowo określa zasady oraz tryby udzielania zamówień publicznych.

  Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej przy czym do zastosowania trybów innych niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony konieczne jest spełnienie opisanych w ustawie przesłanek.

  Udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro dokonuje się z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 12:10 Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2015 10:42
  Autor: Marcin Ciotrowski Osoba publikująca: Marcin Ciotrowski Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian