Ułatwienia dla niepełnosprawnych

  Ułatwienia dla niepełnosprawnych

  Piktogram przekreślone ucho

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:

  a.   korzystanie z poczty elektronicznej:

  b.    przesyłanie faksów:

  • Izba Celna w Białymstoku: nr fax 85 745 85 99
  • Urząd Celny w Białymstoku: nr fax 85 745 57 52
  • Urząd Celny w Łomży: nr fax 86 215 57 07
  • Urząd Celny w Suwałkach: nr fax 87 562 90 07

  c.    korzystanie z możliwości wysłania sms/mms do Izby Celnej w Białymstoku na numer:

  +48 502 726 445

  d.    korzystanie ze strony internetowej Izby Celnej w Białymstoku: www.bialystok.scelna.gov.pl

   3. świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej (izby celnej bądź urzędów celnych), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

  Zgłoszenie powinno zostać wysłane w formie papierowej lub elektronicznej na adres:

  Piktogram wózek inwalidzki

  Specjalnie dla osób niepełnosprawnych przed główną siedzibą Izby Celnej w Białymstoku zostało wydzielone 1 stanowisko parkingowe. W razie potrzeby istnieje również mozliwość skorzystania z windy przed głównym wejściem.

  Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku głównym Izby Celnej w Białymstoku na parterze.

  Pliki do pobrania

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.10.2015 Data publikacji: 06.10.2015 07:28 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2016 13:26
  Autor: Maciej Czarnecki Osoba publikująca: Maciej Czarnecki Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian