Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Celnej w Białymstoku i podległych urzędach celnych:

  Izba Celna w Białymstoku
  ul. Octowa 2
  15-399 Białystok
  telefon 85 745-85-01
  we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.15-15.15; a w poniedziałki 9.00-17.00

  Dyrektor Izby Celnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Białymstoku
  ul. Octowa 10
  15-399 Białystok
  telefon 85 745-86-66
  we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.15-15.15; a w poniedziałki 9.00-17.00

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Suwałkach
  ul. Buczka 183
  telefon 87 562-90-00
  we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.15-15.15; a w poniedziałki 9.00-17.00

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  Urząd Celny w Łomży
  ul. Poznańska 156
  18-400 Łomża
  telefon 86 215-57-00
  we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.15-15.15; a w poniedziałki 9.00-17.00

  Naczelnik Urzędu Celnego przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod wskazanymi numerami telefonów.

  Uwaga!

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 13.04.2015 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2016 14:44
  Autor: Izba Celna w Białymstoku Osoba publikująca: Maciej Czarnecki Osoba modyfikująca: Maciej Czarnecki
  Rejestr zmian